Poistenie do SAE | Dubaj.sk

Poistenie

Cieľom cestovnej kancelárie DUBTOUR s.r.o. a nášho partnera UNION poisťovne je zabezpečenie klienta, čo v najväčšom rozsahu počas zakúpeného zájazdu. Preto Vám ponúkame možnosť komplexného poistenia zahraničného zájazdu typ A1 EXTRA, alebo pripoistenie storna zájazdu typu A3 EXTRA od Union poisťovne.

Union poisťovňa a.s. Union poisťovňa a.s. je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia ako aj rastúci kmeň životného a individuálneho zdravotného poistenia. Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku 1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Viac info na www.union.sk.

Poistenie účastníka zájazdu typu A1 EXTRA obsahuje:

1.
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
250 000 € poistná udalosť
asistenčné služby v zahraničí
bez limitu
2.
poistenie batožiny
1 000 €, max.350 €/1 vec, spoluč.15 €
oneskorené dodanie batožiny let.spoloč.
min. 24 hod. max. 48 hod. – 100 €
viac ako 48 hod. 300 €
strata dokladov
350 €
3.
a) poistenie zodpov.za škodu na zdraví
100 000 €
b) poistenie za škodu na majetku
35 000 €
c) náklady na advokáta
2 000 €
d) náklady kaucie
3 000 €
spolu c) a d)
5 000 €
4.
úrazové poistenie – trvalé následky úrazu
14 000 €
úrazové poistenie – smrť úrazom
7 000 €
5.
poistenie storna zájazdu
A1, resp. A1 EXTRA 100% stornopoplatku max. 1000 € os. spolu max. 3000 €
A3 resp. A3 EXTRA 100% stornopoplatku max. 3000 € os. spolu max. 9000 €
6.
poistenie nevydarenej dovolenky
10 € deň spoluprihl.os., 20 € deň poistený
7.
poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu
450 € os. spolu max. 2 000 €
8.
poistenie doprovodu
max. 1500 €
9.
poistenie predčasného návratu a nečerpania služieb
350 € os. spolu max. 1 400 €
10.
poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
500 € cesta, 350 € ubytovanie
11.
poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
750 € cesta, 350 € ubytovanie
12.
poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla
250 €
13.
poistenie meškania hromadného doprav. Prostriedku
nad 6 hodín – 5 € hod., max 50 € osoba
14.
poistenie oneskoreného nástupu na zájazd
100 € os., spolu max. 350 €
15.
poistenie nákladov technická pomoc
20 000 €
16.
pripoistenie meškania lietadla UNION EXTRA
  • ubytovanie v mieste odletu 120 €*1 deň, max 5 dní
  • denné odškodné 30 €/1 deň, max 5 dní
  • náhrada hromadná doprava do vlasti max. 500 €
  • ak účastník zájazdu sa nevráti posledný deň platnosti poistenia, predlžuje sa platnosť komplexného poistenia účastníka zájazdu tak, že končí návratom poisteného do vlasti, najneskôr však poistenie končí uplynutím 5-eho dňa od dohodnutého poistenia uvedeného v zmluve.

Platnosť pripoistenia bod 5.

Platnosť pripoistenia na typ A3 EXTRA je totožná s platnosťou poistenia uvedenou v poistnej zmluv za podmienky, že bolo dojednané súčasne s uzavretím zmluvy.

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky KCP pre účastníkov zájazdov (PDF)

Letenky Letenky Sme oficiálny partner Emirates Airlines a flydubai.
Transfer Transfer Naša spoločnosť Vám prináša službu privátneho transferu: Bratislava > Letisko Viedeň > Bratislava
Víza Víza Slovenská republika zaradené do zvýhodneného vízového režimu SAE nazývaného „visa on arrival“.
Ahlan Servis Ahlan Servis V rámci skvalitnenia služieb odporúčame svojim klientom doplnkovú službu Ahlan/Marhaba servis.
Parkovanie Parkovanie V prípade, že sa rozhodnete na letisko do Viedne cestovať vlastným autom ponúkame Vám možnosť parkovania na letisku Viedeň.
Späť na začiatok stránky
OK
Tieto webové stránky používajú súbory cookie, pre zlepšenie kvality našich služieb. Viac informácií
Súhlasím
PAGE IS OK